privacy

Deze pagina heeft tot doel u te informeren over hoe SocialPeople> omgaat met persoonsgegevens die zij via internet verkrijgt. Bij het verwerken van persoonsgegevens zal de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) worden gevolgd. Deze wet helpt de privacy van burgers te beschermen.

SocialPeople> respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website. U kunt deze website anoniem bezoeken. Bij bezoek aan deze website zullen door SocialPeople>, met inachtneming van hetgeen hierna is bepaald, geen gegevens van u verzamelt en/of op enigerlei wijze verwerkt worden. Hierop zijn twee uitzonderingen: er wordt statistische, geanonimiseerde informatie vastgelegd via Google Analytics en de informatie die u zelf prof-actief achterlaat wordt vanzelfsprekend door ons vastgelegd.

Indien u persoonlijke gegevens invult, behandelt SocailPeople> deze informatie vertrouwelijk. We gebruiken uw gegevens om aan u de voor u gevraagde en relevante informatie te verstrekken. Wij verstrekken deze informatie alleen aan derden die wij hebben ingeschakeld om u van de door u gevraagde informatie te kunnen voorzien. Door uw gegevens in te voeren gaat u hiermee akkoord.

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die via links op deze website kunnen worden bezocht. SocialPeople> behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze privacy statement. Het is daarom aan te raden deze privacy statement met enige regelmaat te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Hoe gaat SocialPeople> om met uw persoonsgegevens?
Uw gegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige manier in overeenstemming met de Wbp verwerkt. Dat betekent dat wij in sommige gevallen uw toestemming zullen vragen voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Verder zullen uw persoonsgegevens alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Dat betekent dat als u bijvoorbeeld uw naam en adres invult voor het toezenden van bepaalde informatie, deze gegevens niet worden gebruikt om u ook andere informatie toe te zenden (behalve als dat is aangegeven). Het betekent ook dat uw gegevens niet zonder toestemming worden gebruikt voor andere doeleinden, zoals het toesturen van bijvoorbeeld nieuwsbrieven. Gegevens kunnen echter wel worden gebruikt voor opsporing, als via de website strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan (en verdere uitzonderingen zoals genoemd in artikel 43 Wet bescherming persoonsgegevens).

De website www.socialpeople.nlĀ  gebruikt cookies.

Indien je meer vragen hebt over privacy gerelateerde onderwerpen neem dan contact met ons op.