copyright

De grafische voorstellingen (waaronder de foto’s) op deze site mogen niet zonder schriftelijke toestemming¬† van SocialPeople> worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand.