Alle typen organisaties staan onder druk. Product life cycles worden korter en korter, de consument kritischer, kleine concurrenten kunnen sneller, goedkoper en beter leveren, marketing en sales afdelingen worden vertraagd door langzame in-huis IT.

Business Model Canvas

Het business model dat u gebruikt beschrijft de grondgedachte van hoe uw organisatie waarde creëert, levert en behoudt. Voor het in kaart brengen en vernieuwen van uw business model en uw propositie aan uw klant optimaal te laten renderen gebruikt SocialPeople gebruikt het zeer succesvolle Business Model Canvas.

Hierdoor zijn wij in staat u een juiste balans te laten vinden tussen klantsegmenten, de waardepropositie, marketing en verkoopkanalen, en worden tegelijkertijd ook het productieproces, leveranciers en de financiele effecten in kaart gebracht worden. Ook uw stakeholders krijgen een plek in dit business model, dat u in staat stelt om uw volledige strategie in een overzicht samen te vatten.

Het BMC is zeer bruikbaar voor zowel off- als online proposities en tevens zeer goed in te zetten voor non-profit of publieke organisaties.

Wij zetten het onder meer al in voor media organisaties, internationale franchise keten, vastgoedontwikkeling,  industrieel productiebedrijf, diverse startups, trainingsbureaus en scholen.